Privacybeleid

  • Privacybeleid

Het beschermen van de privacy van klanten is erg belangrijk voor MOTOR PLAN Rent a Car (hierna MOTOR PLAN genoemd). Deze pagina schetst duidelijk het bedrijfsbeleid om klanten te helpen begrijpen hoe persoonlijke informatie wordt verkregen, gebruikt en beschermd op de MOTOR PLAN Rent a Car-website (hierna “deze website” genoemd).

 

  • Persoonlijke informatie verstrekt door onze klanten

MOTOR PLAN vraagt ​​klanten om hun naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rijbewijsnummer op te geven zodat het bedrijf informatie over onze producten en diensten kan verstrekken. Bovendien zijn er bij het verstrekken van informatie aan klanten gevallen waarin we om andere persoonlijke gegevens vragen dan de hierboven genoemde, maar dergelijke niet-essentiële informatie wordt alleen verkregen nadat de klant toestemming heeft gegeven.

 

  • IP-adres, Cookies, en Web Beacons

Om deze website te beheren, verzamelt MOTOR PLAN de IP-adressen die worden gebruikt door de computers van klanten wanneer ze zijn verbonden met internet. IP-adressen die door onze webserver worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het juiste en veilige beheer en gebruik van de services die op deze website worden aangeboden, om ongeoorloofde toegang te voorkomen en, in het geval van een probleem met onze webserver, het mogelijk te maken om snel de oorzaak. Deze IP-adressen worden nooit gebruikt of openbaar gemaakt als persoonlijke informatie.
Door MOTOR PLAN verzamelde informatie om het gebruik van onze diensten door klanten te beoordelen, wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Wanneer dit echter nodig wordt geacht, kunnen individuen worden geïdentificeerd en kunnen tegenmaatregelen worden geïmplementeerd met behulp van IP-adressen om de website en de klanten van MOTOR PLAN te  beschermen.

Ons bedrijf maakt gebruik van cookies en webbeacon-technologieën om de route te volgen die klanten hebben afgelegd om onze website te bezoeken, de activiteiten van klanten op onze website vast te leggen en onze website te evalueren en te verbeteren om deze nuttiger te maken voor klanten. We gebruiken geen cookies of webbeacon-technologieën om informatie over individuele klanten vast te leggen, dus informatie over specifieke klanten wordt nooit opgeslagen of gebruikt.
De browser die u gebruikt, kan worden ingesteld om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er cookies zijn verzonden.

In sommige gevallen kunnen de cookies van ons bedrijf worden opgeslagen en kunnen advertenties worden verzonden via derde partijen (of andere websites), op basis van toewijzing aan derden (of andere websites) die we hebben besteld voor de distributie van advertenties.
Klanten kunnen het gebruik van cookies uitschakelen door ze te verwijderen.

 

  • SSL (beveiliging)

Deze website beschermt de privacy van klanten door SSL (Secure Sockets Layer, industriestandaard beveiliging die informatie die via internet wordt verzonden, te versleutelen) te gebruiken om een ​​veilige overdracht van persoonlijke informatie via deze website te garanderen. Persoonlijke gegevens worden automatisch versleuteld voordat ze worden verzonden wanneer klanten een browser gebruiken die compatibel is met SSL.

 

  • Gebruik van persoonlijke informatie

Het beoogde gebruik van persoonlijke informatie wordt vermeld op elke webpagina waar klanten deze moeten registreren. MOTOR PLAN gebruikt dergelijke informatie nooit voor andere doeleinden dan de vermelde.

 

  • Openbaar maken van persoonlijke informatie aan een derde partij en secundair gebruik van persoonlijke informatie

Er zijn gevallen waarin persoonlijke informatie kan worden gedeeld met een derde partij, afhankelijk van het type service dat de klant via deze website aanvraagt. In dergelijke gevallen worden klanten geïnformeerd dat persoonlijke informatie wordt gedeeld met een derde partij, voordat hen wordt gevraagd om toestemming te geven voor het openbaar maken van dergelijke informatie. (Bijvoorbeeld, persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan de juiste autoverhuurder bij het maken van reserveringen, en informatie zoals namen en adressen worden gegeven aan postdiensten om materiaal naar klanten te sturen.)
Afgezien van de bovenstaande gevallen, deelt MOTOR PLAN nooit persoonlijke klantgegevens met een derde partij zonder eerst de toestemming van de klant te hebben verkregen. Informatie kan echter worden gedeeld zonder eerst de klant te raadplegen, in die gevallen waarin dit nodig wordt geacht om het leven of de mensenrechten in noodsituaties te beschermen, of in samenwerking met een verzoek van overheidsinstanties zoals rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met wetten en verordeningen.

 

  • Persoonlijke informatie beheren

MOTOR PLAN beheert strikt persoonlijke informatie die via deze website van klanten is ontvangen om verlies of laster te voorkomen. Bovendien wordt persoonlijke informatie beschermd in een omgeving die alleen toegankelijk is voor de systeembeheerder van deze website. MOTOR PLAN implementeert strikte veiligheidsmaatregelen om lekken naar derden of het ongeoorloofd wijzigen van gegevens te voorkomen.
In het geval dat diensten die verband houden met de werking van deze website, of met het gebruik en beheer van persoonlijke informatie, worden uitbesteed, houdt MOTOR PLAN strikt toezicht op en beheert het de verwerking van persoonlijke informatie door onderaannemers.

 

  • Verantwoordelijkheid van de klant

Deze website bevat links naar andere websites. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het privacybeleid van externe links na te gaan.
Klanten gebruiken deze website naar eigen goeddunken. MOTOR PLAN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die is verkregen in ruil voor persoonlijke informatie van externe websites die aan deze website zijn gelinkt.

 

  • Vragen van klanten met betrekking tot persoonlijke informatie

Voor informatie over het omgaan met of wijzigen van persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met onderstaand nummer.
U wordt gevraagd om de juiste informatie te verstrekken om de identiteit van de klant te bevestigen.

 

  • Wettelijke naleving en verbeteringen

MOTOR PLAN leeft de wetten en verordeningen inzake de bescherming van persoonlijke informatie strikt na.
Het bedrijf evalueert voortdurend de bedrijfsregels met betrekking tot het bovenstaande beleid en persoonlijke informatie, en af ​​en toe worden er herzieningen aangebracht. Alle herzieningen worden op deze pagina gerapporteerd.

Opmerking: het toepasselijke recht is het Griekse recht. Indien er verschillen zijn tussen de Griekse overeenkomst en de Engelse overeenkomst, is de Griekse overeenkomst van toepassing.

back to top